Valikko
Valikko

Ohjaaja ja valmentaja, Huvilinna

Espoo Huvilinnan ASP Viimeinen hakupäivä: 02.10.2022

Haemme Autismisäätiön Huvilinnan asumisyksikköön sosiaalialan ammattilaisia vastaamaan asiakkaiden toiminnan ja ohjauksen suunnittelusta sekä osallistumaan tiimin jäsenenä asiakastyöhön sekä asumisyksikön toiminnan kehittämiseen ja käytännön työhön. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva.

Työtehtäväsi:
Työ pitää sisälllän muun muassa asiakkaiden päivittäinen ohjaaminen, tukeminen ja avustaminen, toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, päivittäisraportointi ja kirjaaminen, moniammatillisen verkostotyön toteuttaminen, oman ammattitaidon jatkuva ylläpitäminen sekä koko toiminnan ja työyksikön kehittäminen. Työ sisältää myös kodinhoidollisia tehtäviä.

Edellytämme sinulta:

 • Valmentajan tehtävään soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa (sosionomi, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja, fysioterapeutti) ja ohjaajan tehtävään lähihoitajan koulutusta sekä Valvira-rekisteröintiä
 • Kiinnostusta tuen tarpeessa olevien henkilöiden kanssa tehtävää tavoitteellista työtä kohtaan
 • Hyviä tiimityöskentelytaitoja, mutta myös kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä
 • Reipasta asennetta työtä kohtaan ja halua oppia uutta
 • Tietoteknistä osaamista sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa

Tämän lisäksi katsotaan eduksi, jos sinulla on:

 • Kokemusta autismikirjon tai neuropsykiatristen henkilöiden kanssa työskentelystä
 • Kokemusta puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytöstä
 • Voimassa oleva EA-koulutus / Lääkehoidon suoritetut opinnot
 • AVEKKI-koulutus sekä kokemusta haastavan käytöksen kohtaamisesta asiakastyössä
 • Hygieniapassi

Olet meille tärkeä! Panostamme työn sujuvuuteen ja mielekkyyteen, työhyvinvointiin sekä kokonaisvaltaiseen henkilöstökokemukseen. Tarjoamme sinulle:

 • Missiomme on omanlaista, samanlaista arkea. Meillä saat vaikuttavan ja merkityksellisen työn autismikirjon ihmisten parissa
 • Meillä osaaminen on huippuluokkaa ja teemme töitä tiimeissä, eli saat mahdollisuuden kehittyä ja oppia työssäsi. Panostamme myös jatkuvaan koulutukseen
 • Meillä on moniammatillinen, osaava ja huumorintajuinen työyhteisö
 • Meillä on kattava työterveyshuolto sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutus
 • Henkilökuntamme työhyvinvointia tuetaan ePassi liikunta- ja kulttuuriedulla

Palkkaus ja työehdot:
Yksityisen sosiaalialan TES:n mukainen palkkaus. Työ on jaksotyötä. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Huomaathan, että Autismisäätiö on savuton työpaikka, jossa työhöntulotarkastus sisältää huumeseulan sekä ajankohtaisen rokotussuojan tarkistuksen.

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikön johtaja sähköpostitse tai puhelimitse.

Tervetuloa meille töihin!

Yhteyshenkilö:
Heli Pulkkinen, Yksikön johtaja
0456366599
heli.pulkkinen@autismisaatio.fi